ЦАГААН ХАД БАГ

Манай баг нь 129 өрхтэй, Нийт 455 хүн амтай. 2023 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор нийт 58400 толгой мал тоолуулсанаас  адуу-3894 ,үхэр-2731, тэмээ-194, хонь-32564, ямаа-19017 байна.