ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хувьд Жаргалант, Номгон, Цайдам, Цагаанхад, Баян гэсэн 5 багтай. 934 өрх, 3224 хүн, 326247 тоо толгой малтай.

You may also like...